Hyppää sisältöön

Sjundeå S:t Petri kyrkas målningar

På kyrkans väggar och valven i taket målades på 1400-1500-talen bilder ur de bibliska berättelserna, av helgon, änglar och djävlar. Målarna kom antagligen från norra Tyskland eller från Baltikum.

Två skeden

Sjundeå kyrkas målningar har målats i två etapper. De äldsta är invigningskorsen från 1400-talet. Sex invigningskors har bevarats i kyrkan. De målades av de yrkesbyggare som byggde kyrkan. Invigningskorsen målades då kyrkan togs i bruk, före valven murades.

De senare målningarna har målats av yrkesmålare, antagligen på 1510-talet. De påminner om målningarna i Esbo domkyrka och i Ingå kyrka. Därför antar man att det har varit fråga om samma målargrupp som målat i dessa tre kyrkor.

Reformationen

Målningarna i Sjundeå täcktes inte över under reformationen, utan långt senare under upplysningens tidevarv, då interiören målades med en ljus oljefärg.

Restaureringen

År 1938 beslöt församlingen att de gamla och värdefulla medeltida målningarna som varit övermålade med vil oljefärg skulle tas fram. Tyvärr visade det sig då att de gamla målningarna hade lidit svåra skador bl.a. då väggytorna slätades till efter eldsvådan år 1823. Målningarna hade till stor del förstörts. Valvmålningarna var de bäst bevarade.

År 2009 restaurerades målningar av Tiina Sonninen i samband med Sjundeå kyrkans restaurering.

Sällsynta målningar i kyrkan

I det tredje valvets södra del finns en annan sällsynt bild, ett fragment av mannen med dödssynderna – alla sju dödssynder kommer i form av ormar ut ur mannens mun. Tyvärr är endast en del av bilden är synlig idag.

Medeltid målning av dödssyndsmannen med alla sju dödssynd som kommer ut ur mannens mun i formen av orm.