Vanliga frågor om dop

Hur väljer vi namn åt vårt barn?

Många hör barnets namn första gången vid dopstunden. Namnet är en del av barnets, unika personlighet. Vid dopet kallar Gud barnet vid namn och tar det till sig. Ibland är det svårt att välja namn. En del "ärver" ett namn, andra får helt nya namn som inte funnits i släkten tidigare och en del hittar ett namn innan barnet är fött. Juridiskt sett har inte namngivningen något med dopet i sig att göra men symboliskt är det en viktig del av dopet.

Klicka här för att läsa mer om att välja namn åt barnet.

Hur väljer jag faddrar?

Att få bli fadder är en ära. Ofta pratar vi också om gudmor och gudfar istället för fadder. Oftast tillfrågas vänner eller släktingar. Inför dopet krävs två faddrar som ska tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan och vara konfirmerade. När man blir fadder så lovar man också något stort. Man lovar att stöda barnet och familjen, finnas där och delta i den kristna uppfostran. Att få följa en ny människas väg i livet är en gåva.

Men om jag inte tror på Gud?

Hur mycket vi tror kan inte mätas eller vägas. Vi kan tro på olika sätt. Det att vi väljer dop för barnet visar att tro, andlighet och gemenskap är viktigt. Prästerna i församlingen finns alltid där för att diskutera. Använd dem som ditt bollplank i svåra frågor som rör dopet.

Att låta döpa sitt barn är att visa omsorg om det. Du vill barnet väl och önskar det allt gott. Det är en handling som visar att du bryr dig om ditt barn och ger det tillgång till en större gemenskap. Barnet är en del av familjen och släkten, men nu också en del av församlingen och hela Guds familj. Du är inte ensam.

Alla hör inte till kyrkan - hur gör vi då?

Ifall din partner inte hör till kyrkan räcker det ändå med att du gör det. Det enda som krävs är att vårdnadshavarna är eniga om dopet. Ni behöver komma överens om att ni vill döpa barnet.

Om du vill höra till kyrkan så behöver du bara fylla i en blankettÖppna länk i ny flik. Ifall du inte är döpt och över 15 år så kan du vara i kontakt direkt med din egen församling på hemorten och komma överens om dop och konfirmandundervisning. Alla som är över 15 år och vill bli döpta blir samtidigt konfirmerade. Klicka här för att läsa mer om vuxendop.

Ska inte barnet få välja sin religion själv?

Det är bra att fundera över frågan huruvida barnet själv borde få välja själv att bli döpt. Det visar på en respekt för barnets integritet. Att alla har ett eget val.

Samtidigt är allt i livet ett val. Vi fattar även andra beslut för våra barn, som vilka språk de ska lära sig, var de ska bo och vilken mat de ska äta. Alla våra val gör vi med omsorg om barnet. Vi vill att barnet ska ha det så tryggt och bra som möjligt. Det gäller också i den stunden vi väljer om vi vill döpa vårt barn.

Vilken musik är okej under dopet?

Psalmerna och sångerna under dopet bestämmer du tillsammans med prästen och hen ger också tips på olika alternativ. Man kan också be någon utomstående eller någon från församlingen att framföra en sång.

Jag vill låta döpa mitt barn senare - hur gör jag då?

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. Till kyrkan är man alltid välkommen och dopet är alltid möjligt, oberoende av ålder.

Ett barn som inte ännu har fyllt 12 år kan bli medlem i kyrkan, om åtminstone en av vårdnadshavarna hör till kyrkan. En 12–14-åring ska ge sitt eget skriftliga medgivande för att bli döpt. I allmänhet döper man inte ungdomar som snart ska konfirmeras. De går i stället i skriftskola tillsammans med sina vänner. Om de vill konfirmera sig blir de döpta före konfirmationen. Det kan ske på konfirmandlägret, endast tillsammans med familjen, i en gudstjänst före konfirmationen eller i konfirmationsgudstjänsten.

Kan jag bli döpt som vuxen?

Ja, det kan du! Alla döps inte som nyfödda. Många väljer också dopet som vuxna. Vill du bli döpt som vuxen tar du kontakt med Sjundeå pastorsexpedition där du bor. Det går också bra att prata med en präst. 

Vad gör kyrkan för barn och unga?

Kyrkan jobbar långt utgående från de yngsta. I Sjundeå församlingar ordnar vi dagklubbar, familjeklubbar, körverksamhet, evenemang och lägermöjligheter. Följ gärna med vår webbplats och sociala medier.

Kan man låna dopklänning från församlingen?

Tyvärr har Sjundeå församlingar inga dopklänningar som lånas för tillfället.

babys fötter