Faddrar

En fadder är en viktig person i ett barn liv, en trygg vuxen och vän.

Ett barn som döps ska ha minst två faddrar som är medlemmar av den evangelisk-lutherska kyrkan och är konfirmerade. Ifall du inte hittar fler än en fadder bör du kontakta församlingens kyrkoherde. Med  kyrkoherdens lov kan du få rätt att utse bara en fadder.

Faddrarna kan inte bytas ut efter att de registrerats som faddrar och inte heller kan uppgiften som fadder tas ifrån någon senare. I särskilda fall kan man senare få lägga till faddrar för barnet.