Faddrar

Faddern är en viktig person i barnets liv, en trygg vuxen och vän.

Ett barn som döps ska ha minst två faddrar som är medlemmar av den evangelisk-lutherska kyrkan och är konfirmerade. Ifall du inte hittar fler än en fadder bör du kontakta församlingens kyrkoherde. Med kyrkoherdens lov kan du få rätt att utse bara en fadder. Det finns ingen övre gräns för antalet faddrar. Övriga faddrar kan också höra till en kristen kyrka eller ett religionssamfund som vår kyrka godkänner.

Faddrarna kan inte bytas ut efter att de registrerats som faddrar och inte heller kan uppgiften som fadder tas ifrån någon senare. I särskilda fall kan man senare få lägga till faddrar för barnet.

Kvinnan går på sandvägen med en flicka.