Vanliga frågor om begravning

Vad gör en begravningsbyrå?

En begravningsbyrå sköter mot ersättning arrangemangen för begravningen, när de anhöriga har talat om hur de vill ha det. Begravningsbyrån tar kontakt med pastorsexpeditionen och gravkontoret, och bokar tid för jordfästningen, liksom plats, präst och kantor.

Kan den som inte hört till kyrkan bli jordfäst?

Också en person som inte hör till kyrkan kan bli jordfäst ifall de anhöriga önskar det. Men inte om den avlidna klart har uttryckt en önskan att inte bli jordfäst. Prästen talar med de anhöriga och avgör om en jordfästning kan hållas.

Kan ett dödfött barn bli jordfäst?

Ja, det är önskvärt. Ta gärna kontakt med en präst, eller låt begravningsbyrån göra det.

Vem besluter om släktgraven får användas?

Gravrättsinnehavaren besluter. Det finns regler för vem som kan bli gravlagd i en släktgrav. Om ni vet inte vem som är gravrättsinnehavaren, vänligen kontakta församlingen.

I vilken ordning lägger man blommorna på kistan?

De närmast anhöriga går vanligtvis först. Sedan släkt och vänner. Om det blir så kallade officiella uppvaktningar (föreningar, arbetsplatsen och arbetskamraterna osv.) sker de ibland efter att de närmast anhöriga har lagt sina blommor, men aldrig först.

Den som lägger ner blommor läser sin text på kortet eller bandet, lägger ner blommorna, och står sedan ett ögonblick tyst vid kistan. Några korta minnesord kan också uttalas. Sedan vänder man sig mot de närmast anhöriga, bugar kanske kort och går till sin plats. Flera personer, t.ex. ur samma familj eller samma arbetslag, kan gå tillsammans.

Vad är ett bårtäcke?

Några församlingar har bårtäcken, dvs. dukar att täcka över kistan med. Det är ändå inte vanligt.

Hur snabbt ska en urna gravläggas?

Askan borde gravläggs så snart som möjligt och inom ett år efter kremeringen.

Kan man flytta en kista eller urna efter gravläggningen?

Att flytta en kista eller urna efter gravläggningen är inte tillåtet. Regionförvaltningsverket kan ändå ge lov till det av mycket vägande skäl.

Hur gör man med gravsten om man har en släktgrav?

Stenen flyttas åt sidan när graven grävs. Den flyttas tillbaka en tid efter begravningen. Marken sjunker så småningom vid graven. Gravstenen börjar kanske luta, och behöver göras rak igen. Arbetet utförs oftast av en stenfirma. Stenfirman förser också gravstenen med ny text om den avlidna. Ryms texten inte på stenen finns det olika möjligheter. Ett sätt är att fästa en metallbricka på stenen med det nya namnet.

Anhöriga eller gravrättsinnehavaren ansvarar för gravstenen.

Sjundeå begravningsplats