Förtroendevaldas kontaktuppgifter

Sjundeå svenska församling och samfälligheten


Clas Czarnecki

Förtroendevald, vice ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

Församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige


Sabina Ekström

Förtroendevald

Församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet


Berndt Gottberg

Förtroendevald

Församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige


André Landefort

Förtroendevald

Församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige

Martin Lindell

Förtroendevald

Församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet


Jan-Peter Nygård

Förtroendevald

Församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige


Gun-Britt Strandberg

Förtroendevald

Församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet