Kontaktuppgifter förtroendevalda


Sabina Ekström

Församlingsrådets vice ordförande, medlem i gemensamma kyrkorådet och kyrkofullmäktige

Marina Grotell

Medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktiges vice ordförande

Åke Holmlund

Medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Kim Karlsson

Medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådet

Martin Lindell

Medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådets vice ordförande

Jan-Peter Nygård

Medlem i församlingsrådet

Gun-Britt Strandberg

Medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkordådet