Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs samt övervakar beslutens lagenlighet.

Mötestidstabell 2024

  • 8.8 kl. 18:30
  • 29.8 kl. 18:30
  • 26.9 kl. 18:30
  • 24.10 kl. 18:30
  • 21.11 kl. 18:30

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd håller sina möten i församlingshemmet kl. 18:30. Mötena hålls som hybridmöten, dvs. mötesdeltagarna har möjlighet att delta i mötet elektroniskt. Ändringar är möjliga.

Protokollet hålls till allmänt påseende i församlingshemmet.

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen (652/2023), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som kan föreskriva sekretess.

→ Påverka beslutsfattandet genom att göra en motion!

Förtroendevalda

Förtroendevalda hittar du genom att klicka här.

sjundeå kyrka