Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet. Mandatperioden är två år. 

Mötestidstabell 2023

  • 9.2.
  • 23.3.
  • 27.4.
  • 25.5.
  • 31.8.
  • 21.9.
  • 26.10.
  • 16.11.
sjundeå kyrka