Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs samt övervakar beslutens lagenlighet.

Mötestidstabell 2023

  • 30.8.
  • 21.9.
  • 12.10.
  • 23.11.

Föredragningslistor

  • Nästa mötets föredragningslista publiceras här en vecka före mötet.

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd håller sina möten i församlingshemmet kl. 18.30. Mötena hålls som hybridmöten, dvs. mötesdeltagarna har möjlighet att delta i mötet elektroniskt.

Protokollet hålls till allmänt påseende i församlingshemmet.

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen (652/2023), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som kan föreskriva sekretess.

→ Påverka beslutsfattandet genom att göra en motion!

Förtroendevalda

Förtroendevalda hittar du genom att klicka här.

sjundeå kyrka