Gravplatser

Sjundeåbor

En sjundeåbo som avlidit har rätt att lösa in en ny gravplats på Sjundeå gravgård. En ny gravplats inlöses enbart i samband med dödsfall till en sjundeåbo som avlidit. Gravplatser säljes i nummerordning.

Utsockenborna

Utsocknebor kan bli begravda i en släktgrav som finns från tidigare eller i minneslunden. Endast sjundeåbor har möjlighet att köpa en ny grav på Sjundeå begravningsplats.

Konfessionslös begravningsplats

Sjundeå kyrkliga samfällighet har avtal med Lojo församling om konfessionslös begravningsplats för sjundeåbor. Gravplatsen finns på Metsola gravgård och bokning av begravning sker via Lojo församling.

Frontveteraner och innehavare av Lotta-intyg

Frontveteraner med makar och innehavare av Lotta-intyg är befriade från gravplatsavgiften.

Gravplatser i Sjundeå

Kistbegravning

Gammal grav

I samband med bokning av tid för jordfästning bör anhöriga kolla med församlingskansliet om den avlidnes gravrätt och om det är möjligt med kistbegravning i graven. Enligt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut är det inte möjligt att begrava kistor på områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII och XIV.

Minnesmärken och kantstenar bör avlägsnas före begravningen (ligger på det anhörigas ansvar).

Ny grav

Nya kistgravar säljs i nummerordning, dvs. man får tyvärr inte välja ut gravplatsen själv. I graven finns plats för två kistor (den första på 2,10m:s djup och den andra på 1,5m:s djup). Efter en kistbegravning kan även urnor läggas i graven.

Kremering

Aska kan begravas i en urna eller i en papperspåse, pappask eller hällas i graven. På Sjundeå begravningsplats finns inget område där askan kan strös ut.

Gravplatsen kan vara en släktgrav, minneslund, urnegrav, på eget område eller annat område som jordägaren gett sitt skriftliga samtycke till.

Tid för urnebisättning bör bokas ca. 1,5 vecka före önskad tid för nedläggningen.  Urnebisättningstiden bokas via församlingskansliet.

Askan bör gravsättas inom ett år, och fram till gravsättningen kan askan förvaras i samfällighetens utrymmen kostnadsfritt.
Askan får inte delas (Begravningslagen 18 § och 19 §). Urnan som begravas skall vara gjord av förmultnande material. Askan kan även begravas utan urna.


 

gravgården

Gravrätten och besittningstid

Gravens besittningstid är 25 år. Tidigare har man haft möjligheten att ha besittningstid för 30 år eller 50 år, och även så kallade evighetsgravar var möjliga. Innehavaren av evighetsgravar behöver inte förlänga besittningstiden och innehavaren behöver inte heller betala några nya avgifter så länge som innehavaren sköter graven eller vill ha graven. Vid andra gravar kommer förlängning av besittningstiden att vara aktuell någon dag. Församlingen informerar innehavaren av graven då besittningstiden tar slut. 

Om församlingen sköter graven måste besittningstiden vara åtminstone lika länge i kraft som skötselsavtalet. 

Det är inte obligatoriskt att förlänga besittningstiden. Innehavaren av graven kan också ge graven till församlingen. Då gör församlingen och gravens innehavare ett avtal med vilket gravens innehavare ger graven och möjligen också gravstenen till församlingen.

En förlängning av besittningstiden görs för minst 5 år och högst 25 år. Avgifterna för förlängningen visas i prislistan.

Begravningslagen (1.1.2004) ålägger församlingarna att följa upp gravars besittningstider. 

Integritetstiden

Besittningstiden bör förlängas så att den gäller åtminstone under hela integritetstiden
efter en kistbegravning (kistgrav 25 år, urnegrav 15 år).