Hyppää sisältöön

Skulpturerna

Inalles åtta medeltida träskulpturer har bevarats från Sjundeå kyrka. Skulpturerna härstammar från ett gammalt altarskåp som förkommit på 1800-talet. Altarskåpet var högst antagligt gjort i Tyskland under senare hälften av 1400-talet.

Skulpturerna finns numera i Nationalmuseet.

Altaskåpet

År 1515 krävde rådet i Reval att målare Michels fordringar på Sjundeå kyrka skulle betalas. Källan har tolkats så att det till kyrkan av mästaren hade beställts och levererats ett altarskåp, som man ändå inte hade betalt för.

Skulptur av S:t Tomas Skultpur av Filippus Skultpur av S:t PetriMatteus

1. S:t Tomas

2. Filippus

3. S:t Petri

4. Matteus