Lågan-Kör för alla

Lågan är en nybörjarkör och är till för kraxiga och ovana sångarhalsar. Där sjunger vi kravlöst tillsammans all slags musik. Vi bekantar oss med vår egen röst och hur man använder rösten genom tonbildnings- och andningsövningar.

Lågan hör i samma familj som de många Kör för alla-körer både i Finland och i Sverige. Jerker Lejon grundade den första Kör för alla -kören i Göteborg för människor som påstod att de inte kan sjunga och efter det har det kommit en hel del nya grupper.

Nu har du möjlighet att komma med i Lågan. Vi övar tisdagar  kl. 18.00 i församlingshemmet.

Vill du veta mera ring till kantorn Sirpa Lilius, tel. 050 468 1727, eller skicka e-post till sirpa.lilius@evl.fi