Hyppää sisältöön

Altartavlorna

Den gamla altaruppsättning

Kyrkans gamla altaruppsättning föreställde Kristi korsfästelse, begravning och uppståndelse. Altaruppsättningen anskaffades till kyrkan år 1633. Det är inte känt vem som donerade den. Man antar att den gamla altaruppsättningen bestod av statyer och målningar. 

Totalt 8 träskulpturer har bevarats från Sjundeå kyrka. De finns på Nationalmuseum. Den enda skulpturen som har hört till den här serien är krucifixet brevid altartavlan.

År 1730 önskade Svidja gårds ägare baron Carl Henrik Wrangel köpa en ny altartavla till kyrkan. Wrangel beställde en ny tavla av målare Pasch och betalade hälften av tavlans pris i förskott. Kyrkan fick emellertid vänta ännu länge på en ny altartavla, eftersom målningen förstördes i en eldsvåda som brutit ut hos Pasch.

Den gamla altaruppsättningen flyttades över till träkyrkan som användes av de finskatalande sjundeåborna, då kyrkan fick en ny altartavla år 1773.

skulptur S:t Maria

Bild: Skulptur av S:t Maria som förr finns i den gamla altaruppsättningen.

Den nya altartavlan

År 1773 fick kyrkan en ny altartavla som hade målats i Stockholm. Tavlan föreställer Kristus i Getsemane och den donerades av friherrinnan Reuterholm. Den nya altartavlan fick förgyllda ramar med ätterna Reuterholms och Gyllenstjernas ättevapen nedtill. Nedanför tvlan finns texten:

”Denna Altar Tafla är til Sjundeå Sten kyrkas prydnad i slutet af Åhr 1773 skjänckt af Riks Rådinnan Högvälborna Friherrinnan Reuterholm Född Friherrinna Gyllenstjerna Fru til Svidia och Pickala, jämte dess Herrar Söner Baronerne Axel Christian och Gustaf Adolf Reuterholm, såsom en djup vördnadsbetygelse för Gudi och ärkjänslas teckn åt Sjundeå Församling för det åt dess Saliga Herre och Man Hans Exellence Kongl: Mj:ts och Rikets Råd Högvälborne Herr Baron Christian Reuterholm i lifstiden utan ärbuden betalning emottagande lämnade Famille Graf Rum. Den gamla Altar Taflan är Renoverat och satt uti Finska Trä kyrkan.”

Altartavlan

 

Guds öga
Guds öga i altartavlan