Avskedsrum

Svidjavägen 51 , 02570 Sjundeå kby

Konstverket

Avskedsrum

År 2009 genomfördes en grundlig restaurering av kyrkan, då också ett nytt servicehus byggdes. I servicehuset finns ett avskedsrum vars fönster är beklätt med textilkonstnären Helena Vaaris konstverk ”Kyyneleet” (Tårar).

Toalett