Hyppää sisältöön

Den katolska tiden

Kristendom kommer till Sjundeå

Sjundeå var den port som missionärerna troligtvis passerade och längs ådalarna sökte de sig upp till den plats där S:t Lars kyrka i Lojo nu ligger.

Vår tror är att dessa missionärerna kommit över havet från Estland. På sina resor mellan det stora klostret i Estland, Padis och den unga Lojo församlingen färdades de förbi Sjundby och längs ån över Tjusträsket förbi Tjusterby och Svidja. Det hände så att två kapeller byggdes vid storgårdar i Sjundby och Svidja/Tjusterby.

Där vid Lempansåns och Kyrkåns föreningspunkt ligger Munks. Den gamla Munkaby, d.v.s. munkarnas by som fortfarande påminner oss om Padis kloster och missionärernas resor till Nyland via Sjundeå samt med Messmyra, Munkanbro och Munkeberg.

Svijda gårdskapell

Norr om den nuvarande kyrkan fanns redan på 1300-talet ett kapell som användes senare som en sakristia ända tills den förstördes vid en brand år 1823. Efter detta revs denna Sjundeå kyrkas äldsta del (liksom också vapenhuset).

Kapellet var helgad åt S:t Petrus liksom den nuvarande kyrkan.

Sjundby gårdskapell

Ett kapell uppfördes också vid Sjundby på 1300-talet. Man kan ännu se grundstenarna till denna kyrka högt uppe på Kapellbacken. Det vet vi inte när kapellet revs.

Byggandet av kyrkan tog åtminstone trettio år, så man räknar med att kyrkan började byggas i början av 1400-talet. Kyrkan var liksom övriga medeltida kyrkor på den tiden katolsk.