Kyrkobröderna

Kyrkobröderna samlas i regel andra tisdagen i månaden kl. 16.00 i församlingshemmet.

Mer information om Kyrkobröder-gruppen får du av kyrkoherden Tom Bergman (tom.bergman@evl.fi / tel. 040 678 2368).