Hindersprövning

Före vigseln ska paret som planerar att gifta sig tillsammans be om hindersprövning av befolkningsregistermyndigheten.

Om man hör till en församling i Sjundeå sköts hindersprövningen vid Esbo regioncentralregister. 

Man kan också sköta hindersprövningstjänstern elektroniskt.

Till webbtjänsten prövning av hinder mot äktenskap

Myndigheten för hindersprövning ger justitieministeriets broschyr om äktenskapets juridiska följder åt paret.

Efter sju dagar får paret ett intyg om utförd hindersprövning, som de sedan ger till vigselförrättaren. Utan intyget kan man inte bli vigd. Intyget om hindersprövning är i kraft i fyra månader.

Bild med blommor och text 'prövning av hinder för äktenskap'