Hindersprövning

Före vigseln ska paret som planerar att gifta sig tillsammans be om hindersprövning av befolkningsregistermyndigheten.

Om man hör till en församling i Sjundeå sköts hindersprövningen vid Esbo regioncentralregister. 

Man kan också sköta hindersprövningen elektroniskt.Öppna länk i ny flik

Myndigheten för hindersprövning ger justitieministeriets broschyr om äktenskapets juridiska följder åt paret.

Efter sju dagar får paret ett intyg om utförd hindersprövning, som de sedan ger till vigselförrättaren. Utan intyget kan man inte bli vigd. Intyget om hindersprövning är i kraft i fyra månader.