Bön för samkönat äktenskap

Ni kan ordna en bönestund för ert äktenskap tillsammans med en präst eller någon annan som jobbar i församlingen. Bönen kan hållas i en kyrka eller på en annan plats som är betydelsefull för er, den kan vara en privat stund eller så kan ni bjuda in era nära att fira med er.

För bön för äktenskap finns inget officiellt formulär. Bönen kan formuleras fritt eller så kan ni använda material ur kyrkans bönetradition. Prata med den som leder bönen om hur ni vill förverkliga den här stunden och vad som är viktig för er.

För mer information kan ni ta kontakt med er egen församling, eller direkt med en präst ni känner.

Två män kyssar varandra i deras vigsel.