Påverka beslutsfattandet i Sjundeå kyrkliga samfällighet

Sjundeå kyrkliga samfällighet ansvarar bl.a. för Sjundeå församlingars ekonomi- och personalförvaltning, fastigheter, begravningsplatsen och de gemensamma tjänsterna.

Med den här blanketten har du möjlighet att påverka beslutsfattandet inom Sjundeå kyrkliga samfällighet

Enligt kapitel 3, § 3 i kyrkolagen har församlingarnas medlemmar rätt at väcka motioner i ärenden som gäller samfällighetens verksamhet och förvaltning. Motionen bör uppgöras i skriftlig form och den bör innehålla kontaktuppgifter till den person som väcker motionen. Motionen riktas till gemensamma kyrkorådet och skickas senast en dag före mötet.

Kyrkorådet behandlar motionerna. Såvida motionen berör en fråga som hör till gemensamma kyrkofullmäktiges behörighetsområde bereder gemensamma kyrkorådet ärendet för gemensamma kyrkofullmäktige.

Vi kan inte på mötena ta upp anonyma motioner/respons eller sådana som inlämnats under pseudonym
e-post/telefonnummer/adress

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (5.12.2018/1050) och i enlighet med Europaparlamentets och Europarådets förordning (EU) 2016/679. Du finner vår dataskyddsbeskrivning på våra nätsidor under Information, kansli > Dataskyddsbeskrivning.