Hyppää sisältöön

Begravningsvapnen

Vid adliga begravningsceremonier pryddes festen av adelsvapen och fanor. Kistan sänktes ner i graven, men fanorna och ättevapnen hängdes ofta upp på kyrkans väggar som dekoration och till minne av den avlidne. Ättevapnen tålde tidens tand bättre än fanorna, som ofta förstördes på grund av temperaturväxlingarna och fukten.

I Sjundeå kyrka fanns tidigare totalt 15 ättevapen på väggarna, men av dessa har endast två bevarats till idag. Den ena av vapnen tillhör den friherreliga släkten Creutz, den andra till Otto Mauritz Krebs.

Creutzka vapnet

På språkskölden till Creutz vapen står följande text: ”Ernest Johan Creutz, Friherre till Cassaritz, Sjundby, Tamberfors, Gustafsberg, Cristinaeholm och Helgö. Född 1619, död 24.2.1684. Riksråd och President i Åbo Hofrätt.

Ernst Johan Creutzs vapen

Krebska vapnet

På Otto Mauritz Krebs vapen står: ”Kongl. Maijtts Troman och Öfverste Lieutenant Then Välborne Herren Herr Otto Maurits Krebs Född på godset Obskova i Ingermanland 1683 den 10 Aug. och i Herranom saligen afsomnad på Siundby gård i Nyland den 12 Septemb. 1768”

Otto Mauritz Krebs

Anrepska vapnet

Under kyrkans senaste restaurering fann man i kyrkan ett tredje vapen. Färgen hade nötts bort från vapnet. Detta vapen har konstaterats höra till friherre Creutz’ mor Margareta Anrep af Soor. Vapnet uppbevaras i församlingarnas arkiv.

Anrepska vapnet

De övriga vapnen

Man tror att en stor del av vapnen avlägsnades från kyrkan i samband med reparationsarbetena år 1823. Man tror att det kring de större centralvapnen har funnits andra, aningen mindre vapensköldar, som har illustrerat anorna på mödernet och på fädernet till centralvapnets ägare. Kring det Creutzska vapnet har följande vapensköldar funnits: Jägerhorn, Wildeman, Frille, Hess von Wichdorff, Hilser af Ekeln, Anrep af Soor, Oberlach von Lanometz, Silfversparre, Bölja, Baner, Fleming, Hand, Horn, Stålhammar samt ett okänt vapen.