Skriftskolan

Skriftskolan vill ge upplevelser av samhörighet, helighet och glädje. Målet är att konfirmanderna stärks i den kristna tron och växer i kärlek och omtanke om andra människor.

Konfirmandtiden varar ungefär ett halvt år (innefattar ca 80 timmar) och avslutas med konfirmationen. I Finland används ännu uttrycket skriftskola parallellt med konfirmandundervisning.

I skriftskolan tar vi reda på vad det betyder att vara döpt och leva som en kristen. Vi  funderar på de stora livsfrågorna och gör saker tillsammans. För den som inte är döpt är konfirmandtiden en förberedelse inför dopet.

Hur sker konfirmandundervisningen?

Under konfirmandtiden deltar de unga i församlingens gudstjänster och olika typer av evenemang och verksamhet. Kyrkan och församlingens utrymmen blir bekanta och konfirmanderna och de som arbetar i församlingen får en möjlighet att lära känna varandra. De flesta som går i skriftskola deltar i ett konfirmandläger som varar ungefär en vecka. 

Ta gärna kontakt med konfirmandprästen i förväg om du behöver särskilt stöd för lärandet eller om det finns andra utmaningar som kan påverka deltagandet i skriftskolan. 

Ungdomar på bryggan