Hyppää sisältöön

Gåvobrevet

Allom dem detta brev se, höra heller läsa hälsom vi, Nikles, bonde i Suderbirkjoby, och min hustru Torlav, evärderliga med Gud och kungörom med våro närvarande yppno breve att hava  givit och unt Sancti Larens kyrke i Lohja under prästebolet itt böle, där ingen annan ägande är utan vi båden, till evärdeliga ägo for våra fattiga själa och for våra föräldra, så med skäl, att vi skola hålldas i bönohald i Lohja kirkje evärdeliga. Och detta ligger innan efterskrivna rår: Första änderån byrjas vid aspen när Myrebäck, så rårätt tädan till Hanastenen, item från Hanastenen rårätt till bäcken, som ligger emellan Maxjoki och det bölet epter middelråan, som ligger vid vägin, som till kyrke ligger från bölit; och nordantill skill oss bäcken från Norrbyggsjöm (Skrivfel av kopisten. Bör utläsas Norrbirkjom). Detta havom vi gjort Gudi och Sancti Larens till evärdeliga ägo undan oss och vårom arvom. Och på det att denna gåva bliver stadug, havom vi skött och stadugat på sockenstämpo i dannemanne närvaru: Jönis Diekn, Kettil lagman, herr Peder provaster i Lohjo, herr Vilken kyrkoherde i Karis, Jöns Pedersson, Jåp Mickelsson, Hune (skrivfel för Sune) Håkonsson, Olaf Jåpsson, Håkon Olofsson, Hemming Mattisson, Benne Mickelsson och Alver Tordsson. Till mera förskäl och stadfästilse bedoms vi nådiges faders herr biskop Hannus och ärliga manna Hannus Diekn och Kettil lagmans insigle hängjas under detta brev. Datum et actum Anno Domini MCCC° trecesimo secundo, circa prefatam ecclesiam Lohio, ipso die conversionis  beati Pauli apostoli.

Enligt nu citerade kopia av gåvobrebet var donationen gjorts den 25 januari 1332. Forskarna är inte säkert om denna datering men i varje fall mottagit Lojo kyrka en jordgåva av en bonde i Vejans by i Sjundeå under 1300-talets senare hälft. Detta brev är det äldsta kyrkliga förhållandet i Sjundeå.

Den ifrågavarnde jorden var Nackböle och Grisans.