En flöjt

Musik

Musik och församlingen

I skapelsen gav Gud musiken till människan som gåva. Med sång och musik har kristna genom tiderna tackat och lovprisat Gud. I gudstjänstlivet och vid kyrkliga förrättningar har musiken en stor betydelse. Också i församlingens andra arbetsformer ingår musiken som en viktig del. Kyrkomusikern ansvarar för församlingens musikverksamhet.

Sommarens musiksevenemang

Skymningskonsert

Onsdagen den 7.7 kl 19:27 i Sjundeå kyrka. Välgörenhetskonsert med gruppen KVARNROT.

Intäkterna går till Gemensamt Ansvar. Katarina Kvarnström, sång och Teddy Granroth, piano.

Sommar Allsång

Torsdagar kl 18

  • 17.6 Museibacken
  • 1.7. Västanlid
  • 12.8 Nedre laavun

Under ledning av kantor Sirpa Lilius

Blommor

Orgeln i Sjundeå S:t Petri kyrka
Orgeln i Sjundeå S:t Petri kyrka

Orgeln

Sjundeå kyrka fick sin första orgel 1786 och blev därmed bland de första kyrkorna på den finländska landsbyggden som hade orgel. Kung Gustav III godkände anskaffningen och orgeln byggdes av Orgelbyggare Svahn. Den nuvarande orgeln är kyrkans tredje och byggdes 1971 av Paul Ott, Göttingen. Orgeln är helmekanisk och har 26 stämmor.