En flöjt

Musik

Musikverksamhet

Upplev Musikens Glädje hos Sjundeå svenska församling

I skapelsen gav Gud musiken till människan som gåva. Med sång och musik har kristna genom tiderna tackat och lovprisat Gud. I gudstjänstlivet och vid kyrkliga förrättningar har musiken en stor betydelse. Också i församlingens andra arbetsformer ingår musiken som en viktig del. 

Orgeln i Sjundeå S:t Petri kyrka
Orgeln i Sjundeå S:t Petri kyrka