Begravningskostnader

Information om begravningskostnader uppdateras för tillfället. Vi beklagar situationen. Aktuell information om begravningskostnader per telefon 09 2525 1125 eller via epost: siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi

 

Bra att veta:

• En gravs besittningstid är 25 år, såväl för kist- som för urnegravar. Perioden börjar från året som följer på begravningsåret. Begravningstjänstavgiften inbegriper kostnaderna för grävningen, täckandet och iståndsättningskostnaden för en gravplats (+tilläggsplats).
• Frontveteraner och deras gemåler samt personer som innehar Lotta-intyg är befriade från gravplatsavgiften.
• Innehavaren av en gravplats ansvarar för att iståndsätta gravanläggningarna, räta stenarna, underhålla texterna, avlägsna stenarna från graven en vecka innan begravning och återställa stenarna efter begravningen.
• Endast sjundeåbor har möjlighet att köpa en ny grav på Sjundeå begravningsplats.
• För utsockne är det möjligt att begravas i en redan tidigare ägd grav på Sjundeå begravningsplats.
• En djupgrav (1m x 2m) innehåller två gravplatser, belägna på varandra (område XII).
• En urnegrav (1m x 1m) innehåller nio (9) urneplatser (område XII B).
• Urne- och djupgravarna säljs i nummerordning.