Begravningskostnader

Bra att veta

  • En gravs besittningstid är 25 år, såväl för kist- som för urnegravar. Perioden börjar från året som följer på begravningsåret. Begravningstjänstavgiften inbegriper kostnaderna för grävningen, täckandet och iståndsättningskostnaden för en gravplats (+tilläggsplats).
  • Frontveteraner och deras gemåler samt personer som innehar Lotta-intyg är befriade från gravplatsavgiften.
  • Innehavaren av en gravplats ansvarar för att iståndsätta gravanläggningarna, räta stenarna, underhålla texterna, avlägsna stenarna från graven en vecka innan begravning och återställa stenarna efter begravningen.
  • Endast sjundeåbor har möjlighet att köpa en ny grav på Sjundeå begravningsplats.
  • För utsockne är det möjligt att begravas i en redan tidigare ägd grav på Sjundeå begravningsplats.
  • En djupgrav (1m x 2m) innehåller två (2) gravplatser, belägna på varandra (område XII).
  • En urnegrav (1m x 1m) innehåller nio (9) urneplatser (område XII B).
  • Urne- och djupgravarna säljs i nummerordning.
  • Vänligen observera att besittningstiden och gravfriden betyder inte samma sak.

Kostnader