Diakoni

 

Diakonins uppgift är att lindra människans själsliga, andliga och materiella nöd. Det händer mycket i livet och det kan uppstå situationer då man i förtroende vill tala med en annan människa. Med diakoniarbetaren eller prästen kan du prata om dina sorger och bekymmer. I församlingen finns olika grupper där man kan stöda varandra genom samtal.

Du som vill hjälpa eller behöver hjälp- vänligen kontakta diakonarbetare Lotta Ylitalo 040 5336946 eller per e-post: eva-lotta.ylitalo@evl.fi. Mottagning och hembesök enligt överenskommelse.

Sjundeå svenska församlings motto är: hopp och framtidstro.

Sjundeå svenska församling koordinerar butiks-och annan hjälp tillsammans med Sjundeå finska församling under den här utmanande tiden med Coronavirusepidemin.

Frivilliga ställer upp och hjälper i första hand riskgrupper med butiksärenden bland annat.

 

Tillsammans är vi starka 

 

handslag

YouTube-video