Diakoni

 

Diakonins uppgift är att lindra människans själsliga, andliga och materiella nöd. Det händer mycket i livet och det kan uppstå situationer då man i förtroende vill tala med en annan människa. Med diakoniarbetaren eller prästen kan du prata om dina sorger och bekymmer. I församlingen finns olika grupper där man kan stöda varandra genom samtal.

  • Diakonikretsen träffas kl. 13 en torsdag varje månad i församlingshemmet. Välkommen med i vår gemenskap både gamla och nya medlemmar! Vi understöder arbetet bland gatubarn i Peeteli församling i Tallinn.

Du som vill hjälpa eller behöver hjälp- vänligen kontakta diakonarbetare Lotta Ylitalo 040 5336946 eller per e-post: eva-lotta.granberg@evl.fi. Mottagning och hembesök enligt överenskommelse.

Sjundeå svenska församlings motto är: hopp och framtidstro.

Sjundeå svenska församling koordinerar butiks-och annan hjälp tillsammans med Sjundeå finska församling under den här utmanande tiden med Coronavirusepidemin.

Frivilliga ställer upp och hjälper i första hand riskgrupper med butiksärenden bland annat.

 

Tillsammans är vi starka 

 

handslag

 

Familjerådgivningscentralen i Raseborg

Familjerådgivningscentralen Raseborg erbjuder professionell samtalshjälp för par, familjer och enskilda.

När relationerna inte fungerar, vid tunga förluster och vid olika vägskäl i livet är det bra att få samtala med någon som lyssnar. Ett samtal med en utomstående, pålitlig och yrkeskunnig person ger hjälp att strukturera tankarna kring livssituationen och få nya perspektiv och lösningsmodeller. Till familjerådgivningen kan man komma ensam, tillsammans med sin partner eller med någon annan familjemedlem.

Familjerådgivningscentralen betjänar på svenska, finska och engelska. Samtalen är avgiftsfria och familjerådgivarna har lagstadgad tystnadsplikt.

Läs mer om centralens arbete på deras webbplats www.raseborgfrgc.fi/

Tidsbeställning

Tisdagar och torsdagar kl. 9-10
samt onsdagar kl. 13-14
tel. 019 238 281

Adress:
Orkdalsvägen 6, bostad 2
10420 Skuru

e-post: raseborgfrgc@evl.fi

YouTube-video