Diakoni

Diakonins uppgift är att lindra människans själsliga, andliga och materiella nöd. Det händer mycket i livet och det kan uppstå situationer då man i förtroende vill tala med en annan människa. Med diakoniarbetaren eller prästen kan du prata om dina sorger och bekymmer. I församlingen finns olika grupper där man kan stöda varandra genom samtal. Sjundeå svenska församlings motto är hopp och framtidstro.

Du som vill hjälpa eller behöver hjälp - vänligen kontakta församlingspastorn Fanny Mäkirinta (tel. 040 533 6946 / fanny.makirinta@evl.fi).
Mottagning och hembesök enligt överenskommelse.

 

YouTube-video