Ungdomar med händerna upp i luften framför en solnedgång

Unga

Ungdomsverksamhet

Församlingens viktigaste verksamhetsformer för ungdomar är skriftskola och hjälpledarskolning.

Vår ungdomsverksamhet syftar till att skapa en trygg och inspirerande miljö där unga kan växa, lära sig och forma starka vänskapsband. Målet är att göra ungdomar bekanta med församlingslivet och ge dem en möjlighet att växa in i församlingen. Vi vill erbjuda en miljö där de unga kan känna sig värdefulla genom att själva ta ansvar. De unga ges också möjlighet att delta i prosteriets verksamhet.