Unga

Sjundeå församlingar ordnar verksamhet för tonåringar. Församlingens viktigaste verksamhetsformer för ungdomar är skriftskola och hjälpledarskolning. Vårt mål är att göra ungdomar bekanta med församlingslivet och ge dem en möjlighet att växa in i församlingen. Vi vill erbjuda en miljö där den unga kan känna sig värdefull genom att själv ta ansvar. De unga ges också möjlighet att delta i prosteriets verksamhet.

Hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildning är för den som vill lära sig mer om sig själv och relationen till andra samt om ledarskap. Här kan man också fundera på de stora livsfrågorna och på Gud.

Efter genomgången utbildning har man möjlighet att jobba som hjälpledare på församlingens barnläger och skriftskolläger.

Utbildningen är gratis.

Flickan med mobilen i en kafé