Hitta graven

Tyvärr har Sjundeå kyrkliga samfällighet ingen offentlig tjänst på webben för att söka gravar på Sjundeå gravgård. Man kan ändå använda sökningstjänst som upprätthålls av Genealogiska Samfundet i Finland. 

Det går att söka på både efter- och förnamn eller endast den ena av dessa. Observera att sökningen endast gäller gravbilderna. Stora och små bokstäver är ej av betydelse vid sökningen. Om ett namn föregås av ett adelsprefix som von eller af, skall detta skrivas efter själva namnet. Jokertecknet % kan användas för att ersätta en eller flera bokstäver i sökordet.

Tyvärr finns webbtjänsten bara på finska för tillfället.

Till webbtjänsten!

Behöver du mer hjälp?

Det är möjligt att kontakta Sjundeå kyrkliga samfällighet om du inte hittade rätta graven. Det är möjligt att ge ut information om vissa gravar men det kan hända att t.ex. gamla osköta gravar finns inte lägre. Någonsin har anhöriga också önskat att information om deras grav får ej berättas.

Vänligen också observera att Sjundeå församlingar tar inte emot beställningar för släktforskning. Släktforskingsärenden sköts via Esbo regioncentralregister.