Gemensamt Ansvar 2024

Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen. Under år 2024 ser HelsingforsMission, Finlands ev. luth. församlingar och Kyrkans Utlandshjälp till att hjälpen når fram.

Insamlingen Gemensamt Ansvar är den finländska ev.luth. kyrkans årliga storinsamling och en folkrörelse för omtanke. Gemensamt Ansvar hjälper de allra mest utsatta oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse i Finland och världens katastrofområden.

År 2024 hjälper Gemensamt Ansvar unga som upplever djup ensamhet eller riskerar att bli marginaliserade och förlora kontrollen över sina liv i Finland och runt om i världen.

I Finland är ensamhet bland unga ett växande och allvarligt problem, som inte avtagit efter att coronarestriktionerna avskaffades. För närvarande lider var sjätte ung person i Finland av ensamhet. Var fjärde är inte med i något kompisgäng. Lika många saknar en enda nära vän.

Med hjälp av intäkterna från Gemensamt Ansvar-insamlingen kan HelsingforsMissionen hjälpa ensamma unga genom att erbjuda kris- och samtalsstöd över hela Finland. Programmet School to Belong hjälper skolor att identifiera, lindra och ingripa mot ungdomars ensamhet. Donationerna stöder också De ungas kriscenter som erbjuder unga enkel tillgång till professionellt samtalsstöd och stöd från en frivillig mentor.

Det är dock inte endast i Finland som de unga behöver hjälp - också unga som lever mitt i världens kriser behöver möjligheten till en ljusare framtid. Kyrkans Utlandshjälps katastroffond använder medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa till i världens katastrofområden till exempel genom att möjliggöra skolgång och yrkesutbildning för barn och unga.

Vi vuxna måste ta ansvar för de unga. Vi alla kan hjälpa till.

20% av de insamlade medlen används för att hjälpa Sjundeå kommuns ungdomar. 

Du kan göra ett bidrag på följande sätt:

Mobilepay: 15632

Girering: referensnummer 305679

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • OP FI14 5000 0120 2362 28
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75

eller på nätadressen gemensamtansvar.fi/sjundea

 

Insamlingstillstånd: RA/2020/639 (i kraft tillsvidare) och ÅLR/2023/7525 (i kraft 1.1.-31.12.2024)

en kvinna med rinsamlingsbössa, en flicka och en pojke

 

Är du intresserad av att läsa mera?

Du hittar ytterligare information om insamlingen på Gemensamt Ansvars hemsidor.Öppna länk i ny flik