Gravskötsel

Till gravskötseln hör skötseln av gravytan, införskaffandet av blommor, deras plantering och skötsel under sommartid.

Ett sommarskötselavtal kan göras för 1 år, 5 år eller 10 år.

Enligt gemensamma kyrkorådets beslut tar Sjundeå kyrkliga samfällighet inte emot gravskötselavtal utan blommor. De anställda som sköter begravningsplatsen, väljer de sommarblommor de anser bäst lämpade för graven ifråga.

Samfälligheten ansvarar tyvärr inte för blommor som de anhöriga själv hämtar till graven.

Gravskötseln innehåller:

  • Gravplatsen hålls grusad (sandgravar)
  • Gräset klipps (gräsgravar)
  • Graven hålls fri från ogräs
  • Blommyllan byts ut
  • Planteringen och skötseln av sommarblommor som församlingen skaffar

Har du frågor gällande ditt gravskötselavtal eller vill du göra ett nytt avtal? Ta kontakt med Nina Grönholm (tel. 046 922 9263 / nina.gronholm@evl.fi).

gravar på sjundeå gravgård fotograferat från sidan

Gravskötselavgifter 2023

 

Gravstorlek: 1m x 2m 2m x 2m 3m x 2m 4m x 2m Urnegrav
1 år 88€ 102€ 114€

104€

88€
5 år 418€ 484€ 553€

503€

418€
10 år 816€ 947€ 1077€

977€

816€