Sommarskötsel

Till gravskötseln hör skötsel av gravytan, införskaffande av blommor, plantering och skötsel. 

Ett sommarskötselavtal kan göras för ett, fem eller tio år.

Församlingen är inte ansvarig för blommor som förts till graven.

Grav med vårblommor

Gravskötselavgifter 2022

Till gravskötseln hör sommartid:

  • Gravplatsen hålls med grus (sandgrav)
  • Gräset klipps (gräsgravar)
  • Graven hålls fri från ogräs
  • Blommyllan byts ut
  • Skötsel av blommor
  • Blommorna ingår i priset

Priser

Gravskötselavgiften inbegriper gravskötsel med blommor:

 

Gravstorlek: 1m x 2m 2m x 2m 3m x 2m 4m x 2m Urnegrav
1 år 88€ 102€ 114€

104

+antal blommor

88€
5 år 418€ 484€ 553€

503€

+antal blommor

418€
10 år 816€ 947€ 1077€

977€

+antal blommor

816€

 

Tag kontakt

Ekonomikontorets kanslist

På semester 27.6-3.7 och 18.7-15.8.2022