Hyppää sisältöön

Träkyrkan

År 1685 uppfördes en mycket stor träkyrka intill stenkyrkans östra fasad. Den byggdes för att hålla två gudstjänster samtidigt (en på svenska och en på finska). 

I takt med att det donerades nya inventarier till stenkyrkan, överfördes de värdefulla äldre föremålen till träkyrkan. Sålunda kom bl.a. den gamla altartavlan och den äldre predikstolen att stå i finska kyrkan. Det berättas att den stora träkyrkan i Sjundeå hadde en inredning som var bland de finaste i Finlands kyrkor.

Så småningom blev träkyrkan överflödig, då alla hellre gick i stora stenkyrkan. Till sist revs träkyrkan år 1881. Byggnadsmaterialet såldes på auktion och bl.a. stockarna användes för att uppföra en kvarn i Passila. Kvarnen har sedermera förstörts i en eldsvåda.

Kvinnor på väg till Sjundeå stenkyrka

Kvinnor på väg till kyrkan. Bild: Museiverket