Hyppää sisältöön

Träkyrkan

År 1685 uppfördes en stor träkyrka intill stenkyrkans östra fasad. Den var avsedd för den finskspråkiga befolkningen. I takt med att det donerades nya inventarier till stenkyrkan, överfördes de äldre föremålen till träkyrkan. Sålunda kom bl.a. den gamla altartavlan och den äldre predikstolen att stå i finska kyrkan.

Så småningom blev träkyrkan överflödig, då alla hellre gick i stora stenkyrkan. till sist revs träkyrkan år 1881. Byggnadsmaterialet såldes på auktion och bl.a. stockarna användes för att uppföra en kvarn i Passila. Kvarnen har sedermera förstörts i en eldsvåda.

Kvinnor på väg till Sjundeå stenkyrka

Kvinnor på väg till kyrkan. Bild: Museiverket