Musiklek för småbarnsfamiljer

Rolig och lärorik tvåspråkig grupp för småbarnsfamiljer i Sjundeå

Vi samlas kring kaffebordet för en fri samvaro och sjunger sånglekar både på finska och svenska under ledning av kantor Sirpa Lilius.

Tidtabell och kontaktinformation

Gruppen samlas tisdagar kl. 10 i Lugnet (Kalansgränden 13). Välkommen med!

Anmälningar och förfrågningar:
Sirpa Lilius (sirpa.lilius@evl.fi / tel. 050 468 1727)

ett barns hand och en piano