Festen efteråt

Oftast har man en fest genast efter konfirmationen. Till festen bjuder man dem som man vill dela den stora dagen med. Förr hade man öppet hus, för alla som ville komma. Numera bjuder man gästerna. Men det händer ännu på sina håll att andra än de inbjudna tittar in.

Festen håller ni hemma eller i någon annan festlokal. Sjundeå församlingar hyrar ut Församlingshemmet och Capella för olika fester.

Om du vill att konfirmationsprästen ska vara med, är det bäst att bjuda. Hjälpledarna kommer kanske också gärna.

kaffe