Hyppää sisältöön

Ljuskronorna

Sjundeå kyrka har inhalles 5 ljuskronor. Fyra finns i kyrksalen och en i sakristian.

Krebs ljuskrona

Kronan donerades till kyrkan år 1763 av överstelöjtnant Otto Mauritz Krebs, ägare till Sjundby gård. Kronan är  8x8 armad. Följande text är ingraverad på ljuskronan:

Anno 1763 är denna krona gifven Gudi till ära och Sjundeå kyrka til prydnad af Öfwerste Lieutnanten  wälborne Herr Otto Mauritz Krebs född den 10 aug 1623 i Ingermanland på Obskowa god i Bura församling. Kommit at posidera Sjundby gård år 1727 igenom gifte med Fröken wälborna Helena Adlercreutz född år 1707 och afsomnade i Herranom den 10 januari 1756 samt ligger begrafwen i denna kyrka.

Krebs ljuskrona

Myrans och Hollstens ljuskrona

År 1688 donerade rusthållarna i Myrans och Hollstens kronan till Sjundeå kyrka som kompensation för att ha fått mura ett gravvalv under mittgången i kyrkan. Kronan bär åtta ljus i två våningar.

Kronan bär inskriptionen:

Hindrick Bertilson ifrån Hållsten

Hans Hindrickson ifrån Myrans

Anno 1688

Myrans krona

Sakristians ljuskrona

Ljuskronan i sakristian är 12-armad med 4 avlånga, kantiga kristaller i var. Kronan är från år 1878 och medel för kronan samlades i församlingen.

Sjöbergs ljuskrona

Sjöbergs ljuskrona donerades till kyrkan av sjökapten Karl Sjöberg år 1916.  Den förgyllda kronan har 3 armar.

Sjöbergska ljuskronan

Kristallkrona

Kristallkronan har tillsammans 18 kristaller och 36 armar i 3 våningar. Kronan härstammar från år 1878.

Kristallkrona med ljus