Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten.

Till gemensamma kyrkofullmäktiges beslutanderätt hör bl.a. samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, församlingarnas byggprojekt, gravgården, grundandet och upphävandet av tjänstepositioner, kontrollet och övervakningen av förvaltningen och alla beslut som kräver majoritetsröstning. Gemensamma kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan Sjundeå församlingar.

Mötestidstabell 2023

  • 11.5.2023
  • 14.12.2023

Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige håller möte i Församlingshemmet (Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby) kl. 18:30. Mötet hålls som ett hybridmöte, dvs. mötesdeltagarna har även möjlighet att delta elektroniskt.

Protokollet hålls till allmänt påseende i församlingshemmet.

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen (652/2023), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som kan föreskriva sekretess.

Förtroendevalda

Förtroendevalda hittar du genom att klicka här.

Arkiv

Föredragningslistor

Den nyaste föredragningslistan publiceras här fem dagar före mötet.

Mötesprotokoll 2023