Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggprojekt och de största bidragen. Kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.

Nästa mötet är den 20.5 kl 18:30. Du kan följa mötet på Teams genom att klicka den här länken.

Arkiv

Gemensamma kyrkofullmäktiges mötesprotkoll 2021