Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggprojekt och de största bidragen. Kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.

Mötestidstabell 2023

  • 11.5.2023
  • 14.12.2023