Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggprojekt och de största bidragen. Kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.

Arkiv

Gemensamma kyrkofullmäktiges mötesprotkoll 2020

Gkf 2020-4-3 (PDF)

Gemensamma kyrkofullmäktiges mötesprotokoll 2019

Gkf 2019-1-17 (PDF)

Gkf 2019-5-23 (PDF)

Gkf 2019-11-14 (PDF)

Gkf 2019-12-19 (PDF)

Gemensamma kyrkofullmäktige mötesprotokoll 2018

Gkf 2018-12-12 (PDF)