Backa-Lillgård

Evitskogvägen, 02570 Sjundeå kby

Allmän information

Backa-Lillgård är ett före detta kaplansboställe. 

År 1600 började Backa-Lillgård brukas av Sjundeå församlings kyrkoherde Martinus Eschilli, som hade köpt gården. År 1604 firade Eschillis dotter bröllop med kaplanen Johannes Martini Forsius. Då skänkte kyrkoherden gården åt sin nya svärson som en gåva. Vid tillfället då gåvobrevet uppsattes, var bland annat Sigrid Vasa närvarande som ett vittne.
Johannes Martini Forsius bosatte Lillgård fram till år 1618, då han började fungera som kyrkoherde till församlingen och flyttade till Sjundeå prästgård. Backa-Lillgård blev obesatt och fungerade senare som ett båtsmanshus.

År 1681 bortskänktes Lillgård som grevskapsdonation. Sjundeå församling var därefter utan kaplansboställe, ända tills januari 1684, då kung Karl XI meddelade i ett brev att han skänker Backa-Lillgård åt församlingen för att användas som bostad för kaplanen igen.

Nuförtiden fungerar Backa-Lillgård som bostad för Sjundeå svenska församlings kyrkoherde.

Läge på kartan