Backa-Lillgård

Evitskogvägen, 02570 Sjundeå kby

Allmän information

Backa-Lillgård är en före detta kaplansboställe. 

År 1600 började Backa Lillgård brukas av Sjundeå församlings kyrkoherde Martinus Eschilli som hade köpt gården. År 1604 firade Eschillis dotter bröllop med kaplanen Johannes Martini Forsius. Då skänkte kyrkoherden hemmanet åt sin ny måg. Vid det tillfälle, då gåvobrevet uppsattes, var bland annat Sigrid Vasa närvarande som vittne. Johannes Martini bodde på Lillgård fram till år 1618 när han blev en ny kyrkoherde till församlingen och flyttade till Sjundeå prästgård. Backa Lillgård blev öde och senare fungerade hemmanet som till exempel båtsmanshemman.

År 1681 reducerades Lillgård som grevskapsdonation. Sjundeå församling var utan kaplansboställe men den 18 januari 1684 meddelade kung Karl XI i brev att han skänker Backa Lillgård till boställe åt församlingens kaplan. 

Nuförtiden fungerar Backa-Lillgård som Sjundeå svenska församlings kyrkoherdes boställe.