Barn och familj

I församlingen ordnas familjeklubbar och olika musik- och lekgrupper.

I Sjundeå svenska församling finns två musik- och lekgrupper för barn och familjer.

  • Klapp & Klang, sång- och lekklubb för föräldrar och barn (ca 1-4 år) i Postillan torsdagar kl. 10-12. Vi hinner också med fika och pratstund. Ledare, Kati Kvarnström

  • Babygruppen träffas fredagar kl. 10.30 i Lugnet. Sång och lek tillsammans med Sirpa Lilius. Gruppen är tvåspråkig.

Musikintrument i en korg.