Barn håller händer

Barn och familj

Barn och familj

I församlingen finns det plats för familjer och familjemedlemmar av alla slag. Du kan komma med ensam, som par eller tillsammans. Barn, mammor, pappor, mor- och farföräldrar och faddrar – alla ryms med.

Kom med och kolla vad församlingen har att ge dig – kanske hittar du just din egen plats i de olika grupperna och i klubbarna!

Barnet leker i församlingens klubb.