Bibelstudiegruppen

Vi samlas i församlingshemmet udda veckors torsdagar kl. 16.30.

Välkommen med!

Mer information får du vid behov av kyrkoherden Tom Bergman (tom.bergman@evl.fi / tel. 040 678 2368).

en öppen bibel