Påverka beslutsfattandet i Sjundeå svenska församling

Församlingsrådet i Sjundeå svenska församling leder församlingens verksamhet. Församlingsrådet fattar beslut om församlingens verksamhet och väljer medarbetare.

Med den här blanketten har du möjlighet att påverka beslutsfattandet inom Sjundeå svenska församling

Enligt kapitel 3, § 3 i kyrkolagen har församlingarnas medlemmar rätt at väcka motioner i ärenden som gäller församlingens verksamhet och förvaltning. Motionen bör uppgöras i skriftlig form och den bör innehålla kontaktuppgifter till den person som väcker motionen. Motionen riktas till församlingsrådet och skickas senast en dag före mötet.

Församlingsrådet behandlar motionerna. Församlingsrådet behandlar inte ärenden som tillhör Sjundeå kyrkliga samfällighet. Samfälligheten har hand om de gemensamma tjänsterna, församlingskansliet, ekonomikansliet, gravgården och fastigheterna.

Vi kan inte på mötena ta upp anonyma motioner/respons eller sådana som inlämnats under pseudonym.
e-post/telefonnummer/adress
Dataskyddsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (5.12.2018/1050) och i enlighet med Europaparlamentets och Europarådets förordning (EU) 2016/679. Du finner vår dataskyddsbeskrivning på våra nätsidor under Information, kansli > Dataskyddsbeskrivning.