Hyppää sisältöön

Klockstapeln

Den nuvarande klockstapeln Gammal bild av klockstapeln

Klockstapelns nedre del torde vara byggd vid samma tider som själva kyrkan. Man tror att klockstapelns nedre del av sten fungerat som ett porthus till kyrkogården före 1480-talet.

Klockstapelns övre del är emellertid mycket yngre. Efter stora ofreden var man tvungen att bygga om hela klockstapeln. Klockstapeln målades i rött och taket gjordes av spån. Klockstapelns övre del ändrades i samband med reparationerna år 1823 och år 1891. Klockstapeln byggdes till stora delar om år 1904, då den fick plåttak, panelväggar och en vindflöjel.

Det finns två klockor i klockstapeln, den ena från år 1726, den andra från år 1728. Tidigare ringde klockaren i klockorna genom att dra i rep som var fästa i klockans kläpp. Senare har man börjat använda ordet klockare också om organisten. Numera rings klockorna av ett automatiserat maskineri, som styrs från kyrkans sakristia.

Under stora ofreden rövades kyrkans klockor.

Alla kyrkklockor har sin klang och ord. Sjundeå klockorna säger: Mullen dammar, döden kommer när klockorna drogs för hand. Nu är klockorna elektrifierade så klangen är inte mera den samma.

Mullen dammar, döden kommer

Klockorna ringer

  • för att kalla folket till kyrkan (före gudstjänster, bröllop, begravningar)
  • för att ringa in helgen (varje lördag kl. 18, då helgen – vilodagen, söndagen börjar)
  • för att uttrycka glädje (efter jordfästningar, då den avlidnes själ har välsignats och börjat sin färd till Gud i himlen), efter vigslar och på påsksöndagen (Jesus har uppstått från dödsriket)
  • för att varna om fara (då krig bryter ut)
  • för att meddela om dödsfall (sk själaringning, dagen efter att en Sjundeåbo har avlidit, då klockaren har informerats om dödsfallet)

Stora klockans texter

Texter pryder kyrkklockor. Den stora klockan har ett band överst, ett nederst och medaljonger på var sida.

Överst:

"Herren bevare tin ingång och utgång nu och i evighet"

Nederst:

"Bevara tin foth när tu går till Guds hus och kom till att höra thet är bätter än the darars offer eccles IV VERS XVII

På sidan:

"PROSOPOPOEIA CAMPANA FULMINEO PERII TACTA ANNOS ANTE DUCENTOS IGNI: ME RAPUIT RUSSICUS INDE FUROR SUMTIBUS ALT HODIE SIUNDIENSIBU REFUNDOR

LAETA SUB IMPERIO REX FRIEDERICE TUO A:O:R:M:DCC:XXVI. GABRIEL THEUDSCHOVIUS P:LOCI

DENNE SIUNDO KLÅCKA ÄR GUTEN AF KONGL.STYCKGJUTAREN GERHART MEYER ÅHR 1726.

På den andra sidans medaljong:

WARDT ELÄNDIGT AF EN HIMMELSK ELD FÖRSTÖRD

FÖR TVENNE HUNDRAD ÅR AF RYSSEN BORTFÖRD

BLEF I KONG FREDRICS TID FÖR SAMMAN SKATT IGEN AF SIUNDO HERSKAP KIÖPT SAMPT AF DE SOKNEMÄNN C: THEUDSCHOVIUS P: KYRKIANS FÖRETRÄDARE OCH VÄRDAR SACELL HÄRADSHÖFD ERIK ADLERCREUTZ IAC.

Hans Hindersson i Myran, Hindrics Västerberg i Wästerby , Abraham Hindersson i Storby, Mårten Grönberg i Grönskog, Hans Hindersson i Krevola i Bläsaby. Koppar, Vikten  5 skeppund, 4 lispund, 7 skålpund.

Mindre klockans texter

Följande texten går runt klockan:

FRIDEN NÄRER, KRIGET TÄRER. GIÖR BÄTTRING SIUNDO SNART AT EI MÅ GÅ SÅ ÄNN

SOM SKEDDE PÅ THET ÅR DÅ GRYMMA RYSKA MÄN

MIG YNKLIG SLÄPA BORT MIN KLANG HÄR TYSTNA MÅST

AF EDART SAMMANSKÅT JAG NU STÅR PÅ MIN PÅST

OCH GUTEN I STOCKHOLM ÅR 1729 SOM VAR DET 10 KONUNG FRUEDRICHS REGEMENTS ÅR AF GERHARD MEYER

O VÄRDA SIUNDO MÄN STOORT LÅFORD EDER LEMNES

AF GRANNAR RUNTOMKRING OM NITHEN EDER NEMNES 

DETT II DYRAN TID HAR GRIPIT EDER SÅ ATT WII AF SAMNAD HAND UPPKIÖPTE BEGGE TWÅ

TILL HERRANS HUUS MED KLANG NU EDER KALLA INN

ATT LOFWA SIONS GUD AF HERTTA HÅG OCH SINN

Kyrkklocka
Den stora klockan