Hyppää sisältöön

Klockstapeln

Klockstapelns nedre del torde vara byggd vid samma tider som själva kyrkan. Man tror att klockstapelns nedre del av sten fungerat som ett porthus till kyrkogården före 1480-talet.

Klockstapelns övre del är emellertid mycket yngre. Efter stora ofreden var man tvungen att bygga om hela klockstapeln. Klockstapeln målades i rött och taket gjordes av spån. Klockstapelns övre del ändrades i samband med reparationerna år 1823 och år 1891. Klockstapeln byggdes till stora delar om år 1904, då den fick plåttak, panelväggar och en vindflöjel.

Det finns två klockor i klockstapeln, den ena från år 1726, den andra från år 1728. Tidigare ringde klockaren i klockorna genom att dra i rep som var fästa i klockans kläpp. Senare har man börjat använda ordet klockare också om organisten. Numera rings klockorna av ett automatiserat maskineri, som styrs från kyrkans sakristia.

Under stora ofreden rövades kyrkans klockor.

Klockorna ringer

  • för att kalla folket till kyrkan (före gudstjänster, bröllop, begravningar)
  • för att ringa in helgen (varje lördag kl. 18, då helgen – vilodagen, söndagen börjar)
  • för att uttrycka glädje (efter jordfästningar, då den avlidnes själ har välsignats och börjat sin färd till Gud i himlen), efter vigslar och på påsksöndagen (Jesus har uppstått från dödsriket)
  • för att varna om fara (då krig bryter ut)
  • för att meddela om dödsfall (sk själaringning, dagen efter att en Sjundeåbo har avlidit, då klockaren har informerats om dödsfallet)

Den nuvarande klockstapeln Gammal bild av klockstapeln

 

Kyrkklocka
Den stora klockan