Hyppää sisältöön

Klockstapeln

Klockstapelns nedre del torde vara byggd vid samma tider som själva kyrkan. Klockstapelns övre del är emellertid mycket yngre. Efter stora ofreden var man tvungen att bygga om hela klockstapeln. Klockstapeln målades i rött och taket gjordes av spån. Klockstapelns övre del ändrades i samband med reparationerna år 1823 och år 1891. Klockstapeln byggdes till stora delar om år 1904, då den fick plåttak, panelväggar och en vindflöjel.

Det finns två klockor i klockstapeln, den ena från år 1726, den andra från år 1728. Under stora ofreden rövades kyrkans klockor.

Den nuvarande klockstapeln Gammal bild av klockstapeln