Hyppää sisältöön

Predikstolarna

Den Tottska predikstolen

Då Åke Tott till Sjundby år 1625 upptogs i det nygrundade svenska riddarhuset donerade han en rikt dekorerad predikstol, bearbetad i furu och björk till Sjundeå kyrka. Predikstolen har tre fält. I den första finns ett vapen med en halvmåne och texten ”Fordom Drotningh i Sveries Rike Fru Karin Måns Dotter”. Vapnet i det andra fältet är det Tottska vapnet och texten ”Henrich Clas Son Tott”. Det tredje fältet upptar Vasa-vapnet och har texten ”Fru Siredh Erichs Dotter”. Ovanför de fyra fälten står texten: ”Henrichsons Totts Fyra Aaner”, dvs. Åke Henriksson Totts fyra släktanor, mormor drottning Karin Månsdotter, farfar Henrik Claesson Tott, morfar kung Erik XIV. Det fjärde fältet, som inte har sparats, har högst antagligt haft Horn af Kanckas vapensköld, som representerat Åke Henriksson Totts farmor Kirstin Henriksdotter av släkten Horn af Kanckas.

Predikstolens dörr är dekorerad med beslag, målningar och texten:

Herren Bevare Dijn Ingångh Och Utgångh Nu Och Til Ewig Tidh. Amen. Vespera iam venit Nobiscum Hriste maneto.

Den latinska texten betyder: Kvällen är redan kommen, stanna hos oss, Kristus. På dörrspegeln har man målat den helige Petrus.

Då presidenten för hovrätten i Åbo, baron Ernst Johan Creutz donerade en ny predikstol till Sjundeå år 1683, flyttades den Tottska predikstolen till den finska träkyrkan.

Delar av Totts predikstol

Den nya predikstolen

Den nya predikstolen är en kopia av en predikstol som funnits i Åbo domkyrka fram till Åbo brand år 1681. Sjundeå-kopian är utförd av snickarmästaren Henrik Mattsson Leino och bildhuggarmästaren Matts Reiman. Det berättades att denna predikstol räddades undan branden genom att den bars ut på gatan.

Predikstolen dekorerades med apostlabilder. Bland andra finns kyrkans skyddshelgon St. Petrus med nycklarna till himmelriket. Predikstolen bärs upp av den helige Kristoforos, Kristusbäraren. På predikstolens tak ses Frälsarens symbol, en gyllene pelikan, som offrar sitt blod för att mata sina ungar.

Ursprungligen var den här predikstolen uppsatt intill kyrkans mittersta pelare på norra sidan. Där hade den varit allt sedan år 1689. Under korgens botten står skrivet "I: M: 1755 i juli" samt ett papper med texten "Denna predikstol är målad och förgylld år 1857 på Muncks rusthållaren Israel Sundmarks bekostnad".

Henrik Flemings predikstol