Själva konfirmationen

Konfirmationsövningen

Konfirmanderna övar i kyrkan. Oftast händer det här någon dag före konfirmationen. Under övningen får konfirmanderna veta hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer sedan när de är framme vid altaret. 

Vid övningen tar man ibland ett gruppfoto. Fotot kan också tas genast efter konfirmationen.

Före konfirmationen

Konfirmanderna kommer till kyrkan. De går direkt till sakristian eller till en annan plats där de ska göra sig i ordning. De tar på sig en vit dräkt, som kallas alba. Sedan ställer de upp sig på samma sätt som under övningen.

Så här går konfirmationen till

Vid ingången får de som kommer till kyrkan ett tryckt program. Där kan man också se när man ska stiga upp, något som många är osäkra på.

När gudstjänsten börjar tågar konfirmanderna in. De sätter sig på platser som har reserverats för dem. När gudstjänsten är slut tågar de ut. Själva konfirmationen är en del av gudstjänsten. Den delen kommer vanligen efter predikan, alltså inte genast i början.

Konfirmanderna kommer fram till altaret. De läser trosbekännelsen tillsammans med församlingen. Så följer prästens fråga eller uppmaning. Sedan blir konfirmanderna välsignade.

Prästen talar kort till konfirmanderna, och sedan till föräldrar, faddrar och hela församlingen.

Man sjunger kanske en psalm. Ibland sjunger konfirmanderna en sång innan de går och sätter sig på sina platser.

Också andra kan vara med om att välsigna konfirmanderna. Till exempel faddrarna kan göra det, tillsammans med församlingens anställda. Så gör man i en del församlingar, men inte i alla.

En stund senare går konfirmanderna som grupp till nattvarden. När de sätter sig kan alla som är i kyrkan gå till nattvarden. Glutenfritt bröd och alkoholfritt vin finns för den som vill ha sånt.

Man tar upp en kollekt under en psalm eller vid utgångarna.

Efter gudstjänsten delar man ut konfirmationsbevis till de konfirmerade. När de konfirmerade kommer ut ur kyrkan kan man lyckönska dem. Ibland ger man också blommor.

Konfirmander på nattvard