Praktiska arrangemang

Begravningstillstånd

För att en avliden ska få gravsättas eller kremeras krävs det ett begravningstillstånd som undertecknats av en läkare, eller att information om dödsfallet har registrerats i befolkningsdatasystemet. 

Tid och plats för jordfästningen

Efter ett dödsfall bör man kontakta begravningsbyrå eller Sjundeå församlingars kyrkoherdeämbetet per e-post eller per telefon.

Alla har rätt till gravplats

Alla sjundeåbor har rätt till gravplats oberoende av om man är medlem i kyrkan eller inte. På Sjundeå kyrkliga samfällighets kyrkoherdeämbetet kommer man överens om gravplats. Vid kremering bestämmer man samtidigt om överlåtelsen och nedläggningen av urnan. Man går också igenom skötseln av graven och kan få råd kring valet av gravsten eller annat minnesmärke.

Kungörelse i kyrkan

Vid söndagens högmässa kungörs namnet på den avlidna. Detta betyder att man vid församlingens gemensamma gudstjänst minns de församlingsmedlemmar som nyligen avlidit. Kungörelsen sker söndagen efter begravningen (eller efter att den avlidnes egen församling fått information om begravningen). Det är en gammal tradition att de anhöriga deltar i den här gudstjänsten. Det är bra att kontrollera var och när gudstjänsten hålls.

Bouppteckning

Bouppteckning ska förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen görs för att klarlägga vilka dödsbodelägare som är arvingar till den avlidna och att upprätta en förteckning över den avlidnas och dennes eventuella makes eller makas tillgångar och skulder som behövs för arvsbeskattningen och arvskiftet. För mer information om bouppteckning vänligen kontakta Esbo regioncentralregister.

Gravar