Anvisningar gällande användandet av utrymmen

Utrymmen som är tillgängliga för hyra är Sjundeå S:t Petri kyrka, församlingshemmets sal, Capella och Torskammaren, som är ett mötesrum i Capella.

Utrymmena bör alltid återlämnas i motsvarande skick som de har emottagits. Nyckeln löses ut i församlingskansliet under kansliets öppethållningstider och de återlämnas till församlingskansliet under dess öppethållningstider.

I samband med stora evenemang då man kan förvänta sig mycket trafik till parkeringsplatsen, bör hyresgästen ordna trygga trafikarrangemang, dirigering av trafiken, eventuellt nödvändiga myndighetstillstånd och eventuella hyrda trafikmärken. Man bör lämna in en säkerhetsplan över trafiksäkerhetsarrangemangen till församlingen senast en vecka före tillställningen. 

Den som lånar/hyr utrymmen kan återta sin reservation 14 dygn före tillställningen genom att meddela om att tillställningen inställts till e-postadressen siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi.

Vänligen observera:

  • S:t Petri kyrka samt salen i församlingshemmet och i Capella med sina föremål är utrymmen som har vigts till gudstjänstutrymmen. Användningen av utrymmena bör högakta församlingens arbete och de kristna värderingarna. 
  • Samfälligheten överlåter utrymmen att användas av utomstående endast då dessa inte behövs för den egna eller församlingarnas verksamhet. 
  • Överlåtandet av utrymmena till utomstående får inte förorsaka olägenheter för samfälligheten/församlingarna eller för församlingens personal och församlingsmedlemmar.
  • Samfälligheten upprätthåller en uppdaterad kalender över utrymmenas användningsturer samt ett diarium över överlåtelsen och återlämnandet av nycklarna.