Den officiella anslagstavlan

Det här är Sjundeå svenska församlings och Sjundeå kyrkliga samfällighets officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras föredragningslistor och officiella kungörelser gällande exempelvis val och lediga arbetspositioner.

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen (652/2023), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som kan föreskriva sekretess.

Föredragningslistor

Gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor

Gemensamma kyrkorådets föredragningslistor

Kungörelser

 

Gemensamma kyrkorådets protokoll 21.9.2023 finns till påseende på nätet fram till 20.10.2023.