Handklockor

Vi startade en grupp för handklockor i Sjundeå svenska församling hösten 2016 och vårt första uppträdande var på Lucia-dagen i Sjundeå kyrka.

Att spela på hand- och rörklockor passar för alla åldrar. I gruppen ansvarar var och en för sina klockor. Speltekniken med rörklockorna är enkel och man lär sig snabbt att spela. För tillfälle har vi en grupp för barn (åk 3-4) men vi bildar nya grupper enligt intresse. Vi ordnar också kurser där vi blir inspirerade och lär oss mera.

Om detta intresserar dig så kom med.

Kantor Sirpa Lilius ger gärna mera information och svarar på frågor. tel. 050-4681727 eller via e-mail: sirpa.lilius@evl.fi