Mycket av blommor på fältet

Vuxna

Kristendomen förverkligas i vardagen. Det är värdefullt att tillsammans samtala om tron och livet. Församlingen ger gärna utrymme för sammankomster som leds av lekmän. Vi hör gärna församlingsbornas tankar och önskemål gällande vuxenverksamheten.