Välkommen till Sjundeå svenska församling!

Sjundeå svenska församling, som är en del av Sjundeå kyrkliga samfällighet, är en liten församling i västra Nyland med cirka 1 300 medlemmar.

Sjundeå församlingar

Sjundeå svenska församling och Sjundeå finska församling bildar tillsammans Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten har hand om de gemensamma tjänsterna, pastorskansliet, ekonomikansliet, gravgården och fastigheterna.
Samfälligheten är ett juridiskt organ.

Församlingskansliet tar hand om ärenden gällande bokningen av utrymmen och personal till kyrkliga förrättningar.

Ekonomikansliet sköter den gemensamma förvaltningen samt sammanställer budgeter och bokslut, och har hand om gravgården och fastigheterna.

Sjundeå svenska församling tillhör Borgå stift och Raseborgs pastorat.

Hur vet jag vad som är på gång i församlingen?

Kyrkan är till för alla. Vi jobbar med alla åldrar och med alla familjeformer. Du hittar all info om vad som händer på vår webbplats. Gudstjänsterna ordnas i regel varje söndag och vid högtider blir det ännu flera. Vi ordnar klubbar och andra evenemang där du kan delta. Följ gärna med vår webbplats och sociala medier. Välkommen med!

På webben

Sjundeå S:t Petri kyrka med medeltida valv- och väggmålningar.