Välkommen till Sjundeå svenska församling!

Sjundeå svenska församling, som är en del av Sjundeå kyrkliga samfällighet, är en liten församling i västra Nyland med cirka 1 500 medlemmar.

Sjundeå församlingar

Sjundeå svenska församling och Sjundeå finska församling bildar tillsammans Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten har hand om de gemensamma tjänsterna, pastorskansliet, ekonomikansliet, gravgården och fastigheterna.
Samfälligheten är ett juridiskt organ.

Pastorskansliet har hand om ärenden gällande ämbetsbevis samt bokning av kyrkliga förrättningar.

Ekonomikansliet sköter den gemensamma förvaltningen samt sammanställer budgeter och bokslut, och har hand om gravgården och fastigheterna.

Sjundeå svenska församling tillhör Borgå stift och Raseborgs pastorat.

På webben

Ängel