Sjundeå församlingar

Sjundeå svenska församling och Sjundeå finska församling bildar tillsammans Sjundeå kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten har hand om de gemensamma tjänsterna, pastorskansliet, ekonomikansliet, gravgården och fastigheterna.
Samfälligheten är ett juridiskt organ.

Pastorskansliet har hand om ärenden gällande ämbetsbevis samt bokning av kyrkliga förrättningar.

Ekonomikansliet sköter den gemensamma förvaltningen samt sammanställer budgeter och bokslut, och har hand om gravgården och fastigheterna.

 

Sjundeå kyrkliga samfällighet

Under den här sidan har vi samlat dataskyddsbeskrivningar i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning för de webbplatser som använder plattformen Klockaren och för webbtjänsten evl.fi.

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Evl.fi-webbtjänstens medborgarrespons

Elektronisk beställning av ämbetsbevis