Hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildning är för den som vill lära sig mer om sig själv och relationen till andra samt om ledarskap. Här kan man också fundera på de stora livsfrågorna och på Gud.

Efter genomgången utbildning har man möjlighet att jobba som hjälpledare på församlingens barnläger och skriftskolläger.

Utbildningen är gratis.

Händer