Bröllop

Äktenskapet är en gemenskap och ett förbund. När man gifter sig får förhållandet en offentlig status. Äktenskapet får samhällets godkännande.

Gud vill att de som är gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud. Det står under hans beskydd.

Vigseln

Man kan gifta sig genom kyrklig eller civil vigsel i Finland. En kyrklig vigsel är en gudstjänst som ledds av en präst, vilket är bra att komma ihåg då programmet planeras. Samtidigt är vigseln också en offentlig jurudisk akt.

För en kyrklig vigsel bör den ena av brudparet vara medlem av kyrkan och ha gått skriftskolan. Den andra kan höra till en annan kristen kyrka, eller ett kristet trossamfund och behöver då inte ha gått skriftskolan.

Hör den andra inte till någon kristen kyrka kan paret inte få en kyrklig vigsel. Läs mer om välsignelse av äktenskap på kyrkan webbplats.

Före vigseln skall man senast en vecka innan vigseln anhålla om hindersprövning. Lysningen kan kungöras i kyrkan om brudparet önskar. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Vid en vigsel skall två vittnen närvara. Vittnet skall vara en myndig person som närvarar under hela vigseln och som kan vid behov intyga att paret blivit vigt.

Vigsel