Regnbågsverksamhet

Varje människa skall känna sig välkommen och delaktig oavsett sin sexuella inriktning eller könsidentitet. Vi vill göra församlingen och samfälligheten till en välkomnande gemenskap.

Mångfalden av sexuella inriktningar och könsidentiteter skall accepteras och beaktas i samband med alla våra tjänster och all vår verksamhet.

Församlingen skall vara en trygg plats för var och en att fundera på vem hen är, även gällande den sexuella identiteten och könsidentiteten.

"Jag är den jag är"   2 Mos 3:14

Regnbågsgruppen

Sjundeå och Lojo församlingar startade en gemensamma andlig regnbågsgrupp Malkus i augusti. Gruppens mål är att erbjuda en trygg plats för dig att komma och diskutera, fundera och fika. Du är välkommen just som du är. Vi samlas en gång i månad turvist i Sjundeå och i Lojo.

Gruppen är tvåspråkig.

Tidtabell våren 2022

  • 13.2 kl. 15 Capella, Sjundeå
  • 13.3 kl. 15 Prästängens klubbutrymme, Kyrkslätt
  • 10.4 kl. 15 Tallbacka församlingshus, Lojo
  • 15.5 kl. 15 Laavun, Sjundeå bad (vi träffas vid badets parkeringsplats) 

Hur hittar jag på plats?

Capella: Flemingsvägen 2, 02580 Sjundeå

Tallbacka församlingshem: Tallåsvägen 17, 08500 Lojo

Prästängens klubbutrymme: Grandalavägen 2 E 39, 02400 Kyrkslätt

Sjundeå bad: Lepopirttivägen, 02570 Sjundeå kby

Brochyr

Brochyren för våret 2022 kan man se här.

Regnbågsflaggan