Regnbågsverksamhet

Varje människa skall känna sig välkommen och delaktig oavsett sin sexuella inriktning eller könsidentitet. Vi vill göra församlingen och samfälligheten till en välkomnande gemenskap.

Mångfalden av sexuella inriktningar och könsidentiteter skall accepteras och beaktas i samband med alla våra tjänster och all vår verksamhet.

Församlingen skall vara en trygg plats för var och en att fundera på vem hen är, även gällande den sexuella identiteten och könsidentiteten.

"Jag är den jag är"   2 Mos 3:14

 

Regnbågsflaggan