Regnbågsverksamhet

Alla ska känna sig välkomna i vår församling oavsett sexuell inriktning eller könsidentitet. Vi vill göra församlingen och samfälligheten till en trygg gemenskap för var och en.

Mångfalden av sexuella inriktningar och könsidentiteter accepteras och beaktas i samband med alla våra tjänster och all vår verksamhet.

Församlingen är en trygg plats för var och en att fundera på vem hen är - även gällande den sexuella identiteten och könsidentiteten.

"Jag är den jag är"   2 Mos 3:14

 

sjundeå kyrkas mittkorridor klätt i regnbågsfärger ledande upp till altaren