Skriftskola

Vad är skriftskola?

Man går i skriftskola ungefär i ett halv års tid med start på senhösten som sedan kulmineras i konfirmation på sommaren. Skriftskolan baserar sig på Jesu uppmaning " Döp och lär" (Matt. 28.18-20).

Skriftskolelägrets dag innehåller undervisning, grupparbeten, fritid, musik och kvällsprogram. Vi stillar oss även tillsammans. I en trygg samvaro och stillhet är det möjligt att möta sig själv, sin kompis och Gud.

ungdomar på stranden