Musiklek för småbarnsfamiljer

Tvåspråkig grupp - kaksikielinen ryhmä

Vi samlas kring kaffebordet för en fri samvaro och sjunger sånglekar både på finska och svenska under ledning av kantor Sirpa Lilius.

Gruppen samlas tisdagar kl. 10 i Lugnet. Välkommen med!

Anmälningar och förfrågningar:
Sirpa Lilius (sirpa.lilius@evl.fi / tel. 050 468 1727)

Barnet spelar piano