Avfallssortering

Tack för att du sorterar!

Bioavfall:

  • Växtdelar och vissnade blommor, tall- eller grankvistar samt kransar
  • Mylla, torv och små mängder sand
  • Förmultnande avfall

Blandavfall:

  • Papper (nl.a. papperspåsar)
  • Lerkrukor, glas, metall, ljus
  • Oförmultnande avfall

Plast:

  • Plastrukor, plastkassar och plastförpackningar